ES un KRITIKA

KĀ MAINĪTOS TAVA DZĪVE, JA PASAULĒ NEBŪTU KRITIKAS vai NOSODĪJUMA?

 

Kritika mēdz būt dažāda. Var būt radošā kritika - uz attīstību vērstā, labestīgā, saudzējošā, sirsnīgā. Un var būt naidīgā , iznīcinošā, skaudīgā un tamlīdzīgi. Kritika manuprāt tiešām nav viennozīmīgs jēdziens.

Labi vārdi, labs novērtējums - arī nav viennozīmīgs. Tomēr no sirds teikti labie vārdi, ar mīlestību dāvāts siltums - tas taču ir radoši, pacilājoši un skaisti.

 

ES un KRITIKA

Viena vakara praktisks seminārs, kur runāsim visu par ap kritiku.

  • Kas ir un kā rodas KRITIKA, PAŠKTRITIKA  un KRITIZĒŠANA;
  • Kāds ir to emocionāli enerģētiskais fons un ar kādām sekām sastopamies;
  • Kā izkļūt no kritikas ielenkuma un pārtraukt bezgalīgo enerģijas un spēku aizplūšanu.

Dalībnieku ieguvums šajā seminārā - Tev noteikti būs krietni vieglāk komunikācijā un saskarsmē ar saviem draugiem, paziņām, kolēģiem vai vadību, ātri varēsi atšķirt nepamatotu kritiku, adekvāti reaģēt un izprast patieso nolūku dzirdētajam.

 

Seminārā būs teorētiskā daļa, praktiskie vingrinājumi un atgriezenieskā saite ar rezonansi.

 

Mēs nevaram izmainīt pasauli, bet noteikti varam izmainīt attieksmi pret to - ar gudru un apzinātu attieksmi.

 

Semināru vada

LAILA ZARIŅA

Lektore, Biznesa un projektu attīstības mentore, personības izaugsmes grupu moderatore, trenere, koučs.

Tuvākais ES un KRITIKA seminārs

Lacks: Trešdien, 22. martā  pl. 18:00 – 21:00
Dalības maksa: 30 eiro 
Vieta:  Jauno Psiholoģiju Centrs, A.Čaka iela 102

Pieteikšanās

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.