Spoguļošana 5x5

Personības izaugsmes treniņu cikls nelielā dalībnieku lokā (līdz 5 dalībniekiem), kas kursa laikā nemainās. Kurss kopā ietver 5 (2 dienu) tikšanās reizes. Kopējais kursa ilgums ir 5 mēneši no pirmās nodarbības. 

 

Grupu treniņu metode, kas ir vērsta uz cilvēka iekšējo resursu atbrīvošanu, pozitīvām pārmaiņām dzīvē un personības unikalitātes attīstību. Metode, kas ļauj klientam atvērt dziļākās sava potenciāla iespējas un vieglāk pārvarēt nezināmo (bailes sapņot, bailes kļūdīties, bailes tikt vērtētam, bailes atļaut sev realizēt savus sapņus, bailes uzdrošināties darīt u.c.). Spoguļošana ir balstīta uz jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem par spoguļneironiem, apvienojot to ar apzinātības praksēm un sistēmisko pieeju personības ceļā pie sevis, savas būtības.


Sistēmiskās darbnīcas

Vienas dienas (6-7 stundu) darbnīca grupā personām, kas pabeigušas personības izaugsmes treniņu ciklu Spoguļošana 5x5.

 

Sistēmiskie sakārtojumi jeb sistēmfenomenoloģija ir personības attīstības metode, kas veicina iekšējo traucējošo faktoru izmainīšanu, transformēšanu un atbrīvošanos no tiem. Metode ļauj ieraudzīt un atklāt ierobežojumus (blokus), kas ietekmē attiecības, finanses, profesiju un veselību. Process, kuram ejam cauri sistēmiskajās darbnīcās, palīdz nonākt pie to risinājumiem, un rada labvēlīgu augsni pilnvērtīgai, jēgpilnai un izpratnes pilnai dzīve.


Koučinga kurss Meistarīga komunikācija

Sešu mēnešu (24 nodarbību, 48 stundu) ilgs mācību kurss par koučingu kā instrumentu un sarunas rāmi meistarīgai komunikācijai.

 

Kursa mērķis ir izzināt sevi un apkārtējos, iedvesmoties un virzīties pārliecinošāk dzīves sasniegumos. Mācību procesā apgūstam klasiskā un transformatīvā koučinga efektīvākos instrumentus un tehnikas, apvienojot tās ar mūsdienīgām praktiskās psiholoģijas, neirolingvistiskās programmēšanas un vadības metodēm.


Praktiskā eneagramma

Nodarbību cikls četru vakaru garumā (divās nedēļās).

 

Eneagramma (no grieķu valodas deviņas zīmes) ir mācība par deviņām dažādām motivācijām, kas vada mūsu dzīves. Tā ir metode, kas palīdz saprast savas un apkārtējo cilvēku uzvedības likumsakarības un strupceļus, stiprās un vājās puses, kā arī atklāt savu individuālo attīstības ceļu. Eneagramma ir ceļa rādītājs – tā rāda, bet iešana paliek pašu ziņā. Tā ir detalizēta personības karte, kurā var redzēt personības stiprās un vājās puses, vajadzības, bailes un potenciālus.


Apzinātība

Praktisko nodarbību cikls 3 tikšanās reižu garumā emocionālās inteliģences attīstīšanai.

 

Apzinātība šobrīd ir viena no pasaulē populārākajām praksēm, kas tiek pielietota ar mērķi harmonizēt un piepildīt ikdienas dzīvi. Tas ir aktīvs un atvērts esības stāvoklis, kurā galvenā loma ir uzmanībai, tās koncentrēšanai uz šeit un tagad, bez vērtējuma labi vai slikti, atdalot emocijas no domām.


Mērķu meistarklase

Viena vakara praktiskais seminārs par mērķiem. Mērķa formulēšana, šķēršļu atpazīšana un novēršana, motivācijas veidošana teorijā un praksē. Lai mērķis nāk pie Tevis, nevis Tu ej pie mērķa!

 

Mācīsimies apzināties, kā ikdienas darbi sasaucas ar dzīves mērķiem – vai ikdienas darbus veicam savu mērķu vārdā vai tāpēc, ka “jāizdara, jo tā vajag”. Mācīsimies definēt vēlmes un atšķirt sapņus no reāliem mērķiem. Sapratīsim, ka un kā patiesi gribētu mērķu esamība rada motivāciju rīkoties un drošības sajūtu.


Seminārs Es un Kritika

Viena vakara praktiskais seminārs par kritiku, paškritiku, kritizēšanu un to uztveri. Kā mainītos dzīve, ka pasaulē nebūtu kritikas un nosodījuma?

 

Seminārā apskatīsim kas ir un kā rodas kritika, paškritika un kritizēšana, un kā visi šie procesi ietekmē mūsu emocionālo stāvokli un enerģētisko labsajūtu. Kā izkļūt no kritikas ielenkuma un pārtraukt bezgalīgo enerģijas un spēku aizplūšanu, ko zaudējam pārdzīvojot saņemtās kritikas dēļ.


Seminārs dzīves līdzsvaram

Viena vakara seminārs ar paskatīšanos uz sevi un dzīvi kā uz kopumu. Caur sapratni, sirds mīlestību un gatavību piepildīt sapņus. Kā gūstam enerģiju, kā zaudējam? Kā radīt dzīvi un svinēt panākumus?

 

Seminārā soli pa solim atklāsim universālu koučinga instrumentu – Dzīves līdzsvara ratu. Sapratīsim, kā to visefektīvāk pielietot savā ikdienā. Izzināsim, kur saņemam un gūstam enerģiju un kur mēs to zaudējam un atdodam. Apzināsimies, kā noteikt to vai mūsu dzīves rati ripo raiti un harmoniski, vai gluži pretēji – tos tur tikai daži no spieķiem.