Praktiskā eneagramma

Nodarbību cikls četru vakaru garumā (divās nedēļās). 

Par nodarbību ciklu

Eneagramma (no grieķu valodas deviņas zīmes) ir mācība par deviņām dažādām motivācijām, kas vada mūsu dzīves. Tā ir metode, kas palīdz saprast savas un apkārtējo cilvēku uzvedības likumsakarības un strupceļus, stiprās un vājās puses, kā arī atklāt savu individuālo attīstības ceļu. Eneagramma ir ceļa rādītājs – tā rāda, bet iešana paliek pašu ziņā. Tā ir detalizēta personības karte, kurā var redzēt personības stiprās un vājās puses, vajadzības, bailes un potenciālus.

 

Ko gaidīt no nodarbību cikla?

  • sava vadošā eneatipa noskaidrošanu;
  • savu rīcību iekšējās motivācijas dziļāku izpratni – kā tās ietekmē Tavu personību un kā šīs zināšanas var uzlabot Tavu personīgo sasniegumu kvalitāti;
  • lielāku Izpratni par apkārtējo cilvēku uzvedības iemesliem, spēju vairāk paredzēt konfliktu riskus un mazināt stresu;
  • sapratni par komunikācijas stilu atšķirībām, kas noderēs saskarsmes uzlabošanā ar cilvēkiem;
  • savas personīgās izaugsmes ceļa kartes izveidi.

Eneagrammas metode palīdz ieraudzīt atslēgu uz patiesu brīvību, apzināt savas reālas ekspektācijas, definēt jaunus izaicinājumus, īstenot sevi, izmantojot iedzimtos talantus, apzināt iespējas un izvēlēties atbilstošas uzvedības stratēģijas, atvieglot saskarsmi ar cilvēkiem.


Ieguldījums attīstībā

4 vakari un 120 EUR