Seminārs Es un Kritika

Viena vakara praktiskais seminārs par kritiku, paškritiku, kritizēšanu un to uztveri. Kā mainītos dzīve, ka pasaulē nebūtu kritikas un nosodījuma?

Par semināru

Kritika mēdz būt dažāda. Var būt radošā kritika – uz attīstību vērstā, labestīgā, saudzējošā, sirsnīgā. Var būt naidīgā kritika – iznīcinošā un skaudīgā. Kritika nav viennozīmīgs jēdziens. Arī labi vārdi un labs novērtējums nav viennozīmīgi.

 

Seminārā apskatīsim kas ir un kā rodas kritika, paškritika un kritizēšana, un kā visi šie procesi ietekmē mūsu emocionālo stāvokli un enerģētisko labsajūtu. Kā izkļūt no kritikas ielenkuma un pārtraukt bezgalīgo enerģijas un spēku aizplūšanu, ko zaudējam pārdzīvojot saņemtās kritikas dēļ.

Apskatīsim kritiku teorētiski, veiksim praktiskos vingrinājumus un saņemsim atgriezenisko saiti. Pēc semināra būs vieglāk nonākt saskarsmē ar kritiku – spēsim vieglāk atšķirt nepamatotu kritiku no pamatotas, adekvātāk reaģēt un izprast izteiktās kritikas patiesos nolūkus.

 

Mēs nevaram izmainīt pasauli, tomēr mēs noteikti varam izmainīt savu attieksmi pret to – gudri un apzināti.


Ieguldījums attīstībā

3 stundas un 30 EUR