Spoguļošana 5x5

Personības izaugsmes treniņu cikls nelielā dalībnieku lokā (līdz 5 dalībniekiem), kas kursa laikā nemainās. Kurss kopā ietver 5 (2 dienu) tikšanās reizes. Kopējais kursa ilgums ir 5 mēneši no pirmās nodarbības. 

Par treniņu ciklu

Spoguļošana ir personības izaugsmes grupu treniņu metode, kas ir vērsta uz cilvēka iekšējo resursu atbrīvošanu, pozitīvām pārmaiņām dzīvē un personības unikalitātes attīstību. Tā ir metode, kas ļauj klientam atvērt dziļākās sava potenciāla iespējas un vieglāk pārvarēt nezināmo (bailes sapņot, bailes kļūdīties, bailes tikt vērtētam, bailes atļaut sev realizēt savus sapņus, bailes uzdrošināties darīt u.c.). Spoguļošana kā metode ir balstīta uz jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem par spoguļneironiem, apvienojot to ar apzinātības praksēm un sistēmisko pieeju personības ceļā pie sevis, savas būtības.

 

Semināru tēmas:

1. Šodienas realitāte un dzīves modelis - sistēmiskais  skatījums uz realitāti (iekšējā pieaugušā subdaļa);

2. Veiksmīgu attiecību, partnerības un sadarbības modelis (iekšējā pusaudža subdaļa);

3. Resursi. Mans unikalitātes un radošuma modelis (iekšējā bērna subdaļa);

4. Es kā vērtība - personība, kura realizē savas dzīves labāko versiju;

5. Veiksmīgs profesionālo sasniegumu, savu hobiju un interešu modelis.

 

Spoguļošanas treniņi ir dziļš, transformējošs process, kas veicina personisko dzīves šķēršļu pārvarēšanu. Nodarbībās katrs dalībnieks strādā ar sevi un virzās uz saviem mērķiem, pārvarot un transformējot emocionālos saspīlējumus, ģimenes sistēmiskās un prāta veidotās konstrukcijas, automātiskus uzvedības modeļus. Treniņiem ir holistiska pieeja, kas nozīmē, ka tiek strādāts gan ar prātu, gan ar ķermeni, gan ar emocijām. 

 

Katru treniņu caurstrāvo enerģētiskā jauda un garīgi emocionāls dziļums, kas caur sistēmisku risinājumu pieeju un spoguļošanas tehnikām rada draudzīgu, drošu un atbalstošu vidi savu patiesāko sapņu izzināšanai un realizācijai. Kursa laikā ir arī nelieli, tomēr ļoti svarīgi "mājas darbi". 

Spoguļošana 5x5 ir aizraujošs ceļojums, kas atklāj katra cilvēka slēptos resursus un atver lielo, personīgo dimantu pūra lādi. To atklāšana liek saprast, ka mums katram ir tiesības dzīvot laimīgu, priecīgu un iedvesmojošu dzīvi.

 

Svarīgi! Spoguļotāju grupa tiek formēta pirms nodarbību uzsākšanas un kursa laikā jauni dalībnieki grupā netiek uzņemti. Tas tādēļ, lai grupas dalībnieki justos drošībā un varētu strādāt kā viens vesels – ar vienotu enerģētisko lauku, kurā katrs ir vajadzīgs visai grupai kopumā un katram atsevišķi.

 


Ieguldījums attīstībā

2 dienas un 120 EUR mēnesī (kopā 5 mēneši) 

 

Grupas parasti tiek organizētas nedēļas nogalēs vai darba dienās (ja visiem grupas dalībniekiem darba dienas ir piemērotas kursu apmeklēšanai).