Komandu koučings

Komandu koučings jeb izaugsmes treniņi komandai ir veids, kā radīt spēcīgu komandu ar augstu motivāciju un noturīgu lojalitāti. To laikā komanda kouča vadībā mācās izvirzīt kopējus mērķus un spert kopīgus soļus pretī to sasniegšanai.

Par koučingu

Saliedēta komanda ir rezultatīva projekta veiksmes atslēga jebkurā uzņēmumā. Lai sasniegtu mērķi, kolektīvam ir jāstrādā kā vienotam organismam un komandu koučings to palīdz sasniegt. Komandu koučins ir kopīgs darbs ar klientu pie viņa biznesa mērķu sasniegšanas. 

 

Komandu koučinga rezultātā iegūst visas puses - darbinieki, spēj skaidrāk paskatīties uz sava darba perspektīvam un gūst skaidrību par uzņēmuma noteikto virzienu attiecībā. Komandu koučings veicina ar darbinieku patstāvību un drosmi iniciēt savu ideju realizēšanu uzņēmuma ietvaros. Savukārt uzņēmuma vadība iegūst saliedētu un efektīvu darba komandu, kas ir spējīga tikt galā ar problēmām, šķēršļiem un grūtībām, un nospraustos mērķus sasniedz konstruktīvi.


Ieguldījums attīstībā

Drīzumā.